PERMIS WEB

Personální a mzdový systém


PŘEHLED MODULŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PERMIS WEB

  • Filestore – integrované úložiště souborů
  • Výplatní pásky
  • Žádanky o dovolené
  • Docházkový systém
  • Plánování směn
  • Přístupový systém
  • Cestovní příkazy
  • Školení
 • E-learning
 • Prémie a odměny
 • Nástěnka, komunikace
 • Ankety
 • Přijímací řízení
 • Vydaný majetek
 • Plánování a řízení kariéry
 • Stravování