Přeskočit na obsah

Skladové hospodářství


Modul Sklady je jednou ze základních komponent celého systému řízení výroby. Jsou v něm udržovány nosné databáze systému v oblasti logistiky a výroby. Snadné ovládání, jednoduchost a flexibilita jsou vlastnosti, které zpříjemňují veškeré prováděné operace.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:
  • Automatická vazba materiálových účtů a jejich protiúčtů dle druhu pohybu
  • Důsledná žurnalizace skladových pohybů, jejich původců a stavů skladu
  • Snadné provádění inventur s následným generováním inventurních mank a přebytků
  • Automatické generování pohybů vratných obalů
  • Řešení problematiky místně odloučených skladů
  • Rychlý přehled stavu skladů v měrných jednotkách i ve finančním ocenění
  • Podpora mobilních technologií, čárových kódů, RFID

 


Funkcionalita pro vedení skladů umožňuje provádět kompletní skladové operace z PC, z přenosného terminálu, dotykového displeje nebo automaticky na pozadí zpětného hlášení. Sklady se následně člení na sklady materiálů, polotovarů, hotových výrobků, nářadí, nástrojů a měřidel. Evidence konkrétního skladu může nebo nemusí být zahrnuta do účetnictví. Definováním typu účtů (skladových nebo výrobkových) pro skladové obraty je možné vytvářet relace na další účetní a finanční systémy.

 

DALŠÍ FUNKCE MODULU ÚČETNICTVÍ
V modulu Účetnictví jsou vedeny přehledy účtů, jako je hlavní kniha, deník, detailní výpisy účtů, přehledy zůstatků, stejně tak jako výpis účtů dle struktury výkazů. Evidují se zde také otevřené položky účtů, které slouží k inventarizaci zůstatků účtů. V rámci zpracování daně z přidané hodnoty lze provádět výpočty, vytvářet přehledy, evidovat a zpracovávat přílohy daňového hlášení či tvořit analýzy. V systému lze zpracovávat také vývozní JSD pro DPH či vystavené dobropisy pro DPH. Přiznání k DPH (běžné, dodatečné) se tiskne do přednastaveného formuláře, tisknout lze také souhrnné a kontrolní hlášení. Funguje také vícestupňová evidence přijatých faktur (workflow faktur), kde se evidují veškeré přijaté faktury bez ohledu na jejich zaúčtování. Data z ostatních modulů (skladové pohyby, vydané faktury, účtování o mzdách a odpisech apod.) jsou do modulu Účetnictví předávána automaticky ve stanovených časových intervalech s možností dodatečné kontroly ještě před jejich zaúčtováním.